Vattenlarm

Vid stambytet installerades vattenlarm i diskbänksskåpet i samtliga lägenheter. Larmet är försett med ett batteri och när batteriets livslängd går mot sitt slut kommer larmet börja pipa (precis som på en brandvarnare). Kontakta då fastighetsservice så kommer de och byter batterier åt er.  
 

Vattenlarm som larmar i tid

Vattenskador uppstår ofta helt osynligt då vattnet ofta sugs upp ljudlöst av materialet runt omkring vattenläckan. Först när skadan redan blivit omfattande upptäcks den.
Ett vattenlarm, även kallat läckagevarnare, larmar vid ett vattenläckage. Vattenlarmet placeras i köket eller i badrummet under vattenledningar och där det kan finnas risk för vattenläckage. Om det sedan börjar sippra ut vatten kommer stavar under vattenlarmet kopplas ihop och larmet gå igång. På det sättet upptäcks en vattenskada direkt och kan åtgärdas innan den blir ett riktigt stort problem

Vid fel

Vid fel på vattenlarmen
kontakta fastighetsförvaltaren.