Parkering/Garage

Det finns två typer av parkering inom vårt område -
30 separata värmegarge och 60 parkeringsplatser varav fem är besöksparkeringar.
Då vi har ett begränsat antal platser kan vi endast bevilja en parkeringsplats eller ett garage per lägenhet. Om du vill byta från parkeringsplats till garage eller vice versa sägs det befintliga kontraktet per automatik upp.

Observera att garage- och parkeringsplatser endast är till för kördugliga bilar eller motorcyklar.

Vill du hyra en p-plats, byta en p-plats eller säga upp din plats?
Kontakta får ekonomiska förvaltare på tel. 08-640 08 00


Status just nu
Alla parkeringsplatser och garage är uthyrda. Vid kö prioriteras lägenhetsinnehavare som är helt utan parkeringsplats, framför den som står i kö för en extra p-plats. Står man i kön och tackar nej till erbjuden plats 3 ggr i följd tas man bort ur kön. 

Vi kommer bara att kunna bevilja en p-plats eller ett garage per lägenhet. Just nu sägs dock inte extra p -platser upp, till förmån för köande, som boende i brf Vendelsö skolväg fått av tidigare hyresvärd. Du som nu har p-plats och samtidigt står i kö för garage kan inte behålla p-platsen då du tackat ja till garage. Detta är p g a att platserna annars inte kommer räcka till.

Regler
Vid flytt upphör även ditt kontrakt på parkerings-/garageplats att gälla.
Uppsägningstiden är 3 månader.

Administrativ avgift
Vid teknandet av en ny plats tillkommer en administrativ avgift (en engångssumma på 1% av prisbasbeloppet som debiteras tillsammans med första månadsavgiften)

Utanför porten och på gården

Det är absolut förbjudet att parkera bilen inne på gårdarna! Det är endast tillåtet att stå på gården eller utanför porten för i och ur lastning och då gäller max 15 minuter.
Ser du en bil som står felparkerad? Kontakta då PService på 0771-771100.

Garagenycklar

Styrelsen sköter nyckelhanteringen för garagen.
  

Garage = fordon

Det är absolut förbjudet att förvara och ansluta kylar och frysar i garagen. 
 

Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilarna i och utanför garagen eller på annan plats i vårt område p g a miljöskadliga ämnen då hamnar i dagvattenbrunnarna.

Läs mer här