Trivselriktlinjer

Det är viktigt att alla trivs med att bo i vår bostadsrättsförening oavsett om man äger sin lägenhet eller om man hyr den.
Ofta räcker det med att tänka tanken - hur vill jag själv ha det, hur vill jag bli bemött, när tycker jag att någon annan stör? Samtidigt har vi alla olika toleransnivåer och saker är olika viktiga för oss. För att ge alla boende en gemensam trivselgrund har våra Trivselriktlinjer sammanställts. Förutom riktlinjerna ber vi er alla vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom och ytor. 

Ditt boende

 • Respektera grannarna och spela inte hög musik eller andra störande ljud efter klockan 22.00 på vardagkvällarna och efter 23.00 på fredagar och lördagar.
 • Respektera varandra när du vill renovera eller fixa i lägenheten och borra inte på andra tider än mellan 08.00 och 20.00 på vardagarna. På helger är det inte tillåtet att borra.
 • Sätt inte upp antenner, paraboler, blomkrukor eller andra arrangemang på balkongens utsida.
 • Skaka inte mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong.
 • Alla förändringar av balkong måste godkännas av styrelsen.
Gemensamma ytor inomhus
 • Spiller du i trappan vänligen torka upp efter dig! Använd aldrig annat än vatten när du gör rent efter dig.
 • Städa alltid efter dig i tvättstugan, t.ex. sopa och torka golv, göra rent i filter i torktumlaren och i torkskåpen samt efterleva råd och anvisningar gällande tvättstugan.
 • Respektera att trapporna är vår gemensamma brandväg, de måste vara framkomliga. Det får inte stå barnvagnar, rullatorer, cyklar eller andra saker utanför era dörrar, i portar eller i källargångar. Ställ cyklar i därför avsett cykelrum eller cykelställ.
 • Rökförbud gäller i trapphuset, källaren och i andra gemensamma utrymmen. Tänk även på att inte kasta ut fimpar från balkongen.
Gemensamma ytor utomhus
 • Hundar skall vara kopplade till husse eller matte inom bostadsområdet.
 • Plocka upp avföringen efter era hundar och rasta dem inte i lekplatserna.
 • Lämna glas, metall, plast, tidningar och papp till närmaste miljöstation Sågenvägen 1 (vid Däckspecialisten) eller vändplan Vendelsö Skolväg 21-23.
 • Respektera gällande parkeringsbestämmelser, ingen parkering på gårdarna
 • Gemansam grillplats finns på gaveln av port nr 6.