Parabolpolicy

Vi förstår att det kan finnas en vilja att ta in tv-kanaler via paraboler. Dock innebär uppsättning av en parabol att man måste ta hänsyn till ett antal saker. Det har dels med säkerheten för alla boende att göra dels med husens fasader och ytskikt.  Balkongernas räcken tillhör husens fasad och utgör en viktig del i säkerheten av att ha balkong. All form av fastsättning eller montage på dem är skadligt och kan i längden försvaga räcket och dess fästen.  

Läs igenom föreningens parabolpolicy för att säkerställa att du monterar parabolen korrekt. 
 

Montering

Nedan följer två varianter av godkända tillbehör för montering. De tillhandahålls av Satellitproffsen och går att beställa via deras hemsida www.satpro.se
Det föreslagna röret spänner mellan golv och tak på balkongen. Vare sig borrning eller skruvning behövs då.