Trivsel

Det är viktigt att alla trivs med att bo i på Vendelsö Skolväg oavsett om man äger sin lägenhet eller om man hyr den. Ofta räcker det med att själv tänka tanken - hur vill jag själv ha det, hur vill jag bli bemött, när tycker jag att någon annan stör? 
Samtidigt har vi alla olika tolerensnivåer och saker är olika viktiga för oss. För att ge alla boende en gemensam trivselgrund har så kallade Trivselriktlinjer sammanställts. Klicka här för att läsa dem.
 


Rökförbud

Rökförbud – Det är ny lag fr o m 1/7 2019 angående att det inte är tillåtet att röka på lekplatser. Detta gäller även hos oss.
Tänk på era grannar när ni röker på era balkonger. Det är inte alla som uppskattar att få er rök på sina balkonger eller i lägenheterna. Visa hänsyn för allas trevnad. 


Störningsjour

Vårt område bevakas under kvällar och nätter av Bevakningsassistans. De ser till att vi alla bor tryggt och säkert och att det är lugnt i hela vårt område, såväl kring våra lägenheter som i garagen och parkeringsplatserna.

Att en granne duschar är inte att betrakta som en störning, däremot att tvätta på tider då tvättstugan ej ska vara i bruk. Se mer info här

Vår förening har ett eget telefonnr hos dem som du kan ringa dygnet runt om något inträffar.
08-124 490 31


Grillning

På gaveln av nr 6 har föreningen har en gemensam grill som alla boende i föreningen är välkomna att använda. Parken är inte längre en tillåten grillplats. Att grilla på balkongen är inte tillåtet då det är störande för dina grannar. 

Brandföreskrifter

Det finns brandföreskrifter som säger att trapphusen och källargångarna skall hållas fria från tillhörigheter som utgör brandfara och/eller begränsar framkomligheten. Dessa föreskrifter skall respekteras. Alltså, inga barnvagnar, cyklar eller annat i trappuppgångarna eller källargångarna. Förutom att utgöra en fara om olyckan skulle vara framme, begränsar de lokalvårdarnas möjligheter och skyldigheter att hålla rent. 
 

Hundar i området

Hundar ska i alla lägen hållas kopplade inom föreningens område. Det är inte heller tillåtet att rasta hunden inom föreningens område. Det finns fina strövområden i vår närhet dit vi hänvisar hundägare.