Nomor

Har du ohyra i lägenheten ska du genast kontakta Nomor 
tel. 0771 - 122 300
www.nomor.se/skadeanmalan 

För ohyra i det garage du hyr gäller samma som i lägenheten. Du kontaktar Nomor själv då du måste boka en tid för att ge skadeservice tillträde till garaget. 


Ser du ohyra i våra allmänna utrymmen ska du omgående kontakta styrelsen eller fastighetsservice.