Värmen
 

Tempgivare

BRF Vendelsö skolväg har monterat en temperatur-givare i alla lägenheter för att bättre kunna styra fastighetens temperatur. Den sitter vanligtvis monterad i anslutning till hallen på ca 130 cm höjd, är vit och ca 9 cm lång.

Givaren kostar ca 1500 kr i självkostnadspris för lägenhetsinnehavaren om den försvinner och behöver ersättas.

Givaren får inte monteras ned, målas över eller döljas på något sätt. Givaren kontrollerar temperaturen i lägenheten och låter Nordiq styra och övervaka värmesystemet så att inomhusklimatet blir så bra som möjligt i respektive lägenhet.
Varje givare har ett unikt nummer som ej får övertäckas.

Vid fel

Vid fel på värmen
kontakta fastighetsförvaltaren.