Namn på ytterdörren och på porttavlan

Det kan finnas anledningar till att man vill ha ytterligare namn på sin ytterdörr och på porttavlan. I grund och botten är det alltid bara kontraktsinnehavarens namn som står där oavsett om man hyr eller har köpt sin lägenhet. Sedan kan man självfallet även vilja ha sin sambo, make, maka eller barns namn på dörren.

 
Tillfällig lösning
Tänk på att det ibland faktiskt inte behöver finnas ytterligare namn på dörren utan att det kan räcka med en så kallad c/o adress. Många gånger handlar det kanske om en tillfällig lösning med en kompis, son/dotter eller annan som bara för en kortare period ska vara inneboende. I de fallen så skriver man ju inte in sig i folkbokföringen utan har en tillfällig adress i form av just c/o.

 
Minst sex månader
Att ändra namnen på våra dörrar och porttavlor kräver en del arbete från våra fastighetsskötare och för att vi inte ska lägga ner en massa jobb på tillfälliga lösningar så innebär föreningens namnpolicy att det namn som ska tilläggas måste bo i lägenheten längre än 6 månader. För kortare perioder ändras inte namnen.


Intyg från folkbokföringen
Om man vill ha ytterligare namn på sin dörr måste man lämna in ett bevis från Skattemyndigheten att personen i fråga är folkbokförd på den aktuella adressen. Intyget mailas till styrelsen eller läggs i föreningens brevlåda i port 22 1 tr ner.
Styrelsens mail:
brfvendelsoskolvag@live.se