Fastighetsförvaltning

Kontakta våra fastighetsskötare när du upptäcker ett fel eller något inte fungerar som det ska. Du når dem på tel-nr: 08 - 712 69 20 (vardagar 07.30-16.00) eller via genom att göra din anmälan:

Mail:
felanmalan@ekstromsallservice.se

Mail:
info@ekstromsallservice.se

För jourärenden övrig tid ring 
08 - 18 70 00.

Obs! Jouren är bara till för akuta fel som kräver direkta åtgärder såsom vattenläcka, stigande stamstopp, helt /delvis strömlös lägenhet & fara för fastighet.