Nytorget

Nytorget är föreningens ekonomiska förvaltare och det är till dem du vänder dig för fler detaljer kring föreningen och kring köp-/säljprocessen. 
Tel. 08-640 08 00 eller www.nytorget.se

Sälj/Köp rutiner

Säljaren
Inför försäljning av en bostadsrätt inom vår förening skall säljaren boka in en avflyttningssyn. (Mer info under rubriken du som äger ditt boende.) 
Avflyttningssynen bekostas av föreningen. Beställning av avflyttningssynen görs av säljaren som kontaktar fastighetsservice, efter genomförd syn erhåller säljare ett protokoll. Samma protokoll skickas till styrelse. Observera att om anmärkningar finns måste dessa åtgärdas. 

Köparen
Mäklaren som handhar försäljningen vet vad som krävs för att köpa en bostadsrätt och kan vägleda dig kring eventuella dokument du behöver inkomma med. 

Stadgar

Föreningen har sedan januari 2019 nya stadgar. De nya stadgarna finns att ladda ner här.

Årsredovisningar