För dig som äger din bostadsrätt

Det är några saker som skiljer ett boende i hyresrätt och i bostadsrätt åt. Här nedan har vi samlat ihop några av de saker som gäller specifikt för den som äger sin lägenhet. 
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar även för samtliga installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättsinnehavaren eller tidigare innehavare av lägenheter.

Viktigt att komma ihåg är att du är medlem i en förening och att du i och med det också accepterat föreningens stadgar. Läs gärna igenom dem så du vet vad som gäller kring allt från dina skyldigheter som medlem till vad som gäller för årsstämman. 
 

På väg att sälja din lägenhet

Ansökan om utträde
Tänk då på att ditt boende inom en bostadsrättsförening också innebär att du är medlem i föreningen. Innan du flyttar ut måste du ansöka om utträde ur föreningen och den som köper din lägenhet måste ansöka om inträde. 
Kontaka Nytorget med din ansökan. Tel 08-640 08 00 eller ww.nytorget.se

Avflyttningsbesiktning
I samband med din flytt ska det göras en utflyttningsbesiktning av din bostadsrätt. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar gjorts eller att otillåtna installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa. Vid besiktningen kontrolleras även att tempgivaren finns korrekt uppsatt i hallen och att vattenlarmet finns under diskbänken. Mer om just tempgivaren kan du läsa här

Avflyttningsbesiktningar bekostas av föreningen. Beställning av avflyttningsbesiktningen görs via fastighetsservice som sedan skickar ett godkänt besiktningsprotokoll till styrelsen. Besiktningen beställer du genom fastighetsservice.
 

Hyra ut i andra hand

För att hyra kunna hyra ut din lägenhet i andra hand krävs ett godkännande av bostadsrättsföreningen. Ansökningsblankett finns nedan att ladda ner. Ansökan ska sedan godkännas av föreningen och du kommer att få återkoppling om din ansökan gått igenom eller ej. Observera att föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning fr om den 1/4 2019. Avgiften är 10% av gällande prisbasbelopp. Se stadgarna

Försäkring

Alla måste ha en egen hemförsäkring, Tänk på att du som köpt din lägenhet även måste teckna ett bostadsrättstillägg. 
 

Lägenhetsunderhåll

Som bostadsrättsinnehavare svarar du för stora delar av det underhåll som gäller din egen lägenhet. Detta regleras i föreningens stadgar. 


Balkonginglasning

Haninge Kommun's plan- och byggutskott har 10 april 2019 tagit ett beslut gällande våra fastigheter och frågan om möjligheten till balkonginglasning. 

"En inglasning av balkongerna skulle på ett tydligt sätt bryta mot fastighetens karaktär och uttryck och bedöms som en ovårdsam åtgärd."

Detta innebär att inglasningar inte godkänns eftersom våra fastigheter bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. 
 


Flyttfunderingar och vill sälja via en mäklare?

Då kan vi tipsa dig om att ta kontakt med Restate. De har lång erfarenhet av försäljningar och ett brett kontaktnät, det är inte ovanligt att de har tänkbara spekulanter till en lägenhet redan innan visning.
Det är också Restate som får i uppdrag att sälja lägenheter i de fall som föreningen säljer, t.ex. när en hyresgäst flyttar ut. Restate har därför även mycket god kännedom om vår förening och vi kan varmt rekommendera dem.

Kontaktperson: Per Berglund
Tel: 08-402 10 29 eller e-mail: per.berglund@restate.se