Nytorget

Nytorget är föreningens ekonomiska förvaltare och det är till dem du vänder dig för fler detaljer kring föreningen och kring köp-/säljprocessen. 
Tel. 08-640 08 00 eller www.nytorget.se

Sälj/Köp rutiner

Säljaren
Inför försäljning av en bostadsrätt inom vår förening skall säljaren boka in en avflyttningssyn. (Mer info under rubriken du som äger ditt boende.) 
Avflyttningssynen bekostas av föreningen. Beställning av avflyttningssynen görs av säljaren som kontaktar fastighetsservice, efter genomförd syn erhåller säljare ett protokoll. Om inga anmärkningar finns skickas samma protokoll till styrelsen med bekräftelse på att allt är i sin ordning. Skulle anmärkningar finnas måste dessa först åtgärdas innan godkänt protokoll skickas till styrelsen. När styrelsen fått ett godkänt protokoll av fastighetsservice kan medlemsansökan om utträde slutbehandlas.

Köparen
Köparen måste inkomma med ett arbetsgivarintyg till styrelsen för att de ska kunna behandla ansökan om inträde i föreningen. 

Stadgar

Föreningen har sedan januari 2019 nya stadgar. De nya stadgarna finns att ladda ner här.

Årsredovisningar