Fastum

Fastum är föreningens ekonomiska förvaltare och det är till dem du vänder dig för fler detaljer kring föreningen och kring köp-/säljprocessen. 
Tel. 90220  eller www.90220.se

Årsredovisningar

Stadgar

Föreningen har sedan januari 2019 nya stadgar. De nya stadgarna finns att ladda ner här.

Gällande föraviserad avgiftshöjning med 4% från 1 juli 2018

På styrelsemöte nr 2 den 6/3 2018 fastslogs under punkt 7 att föraviserad avgiftshöjning inte kommer genomföras. Avgifterna ligger således oförändrade.