Anticimex

Har du ohyra i lägenheten ska du genast kontakta Anticimex 
tel. 08-517 634 00.
Ser du ohyra i våra allmänna utrymmen ska du omgående kontakta styrelsen eller fastighetsservice.