Fastighetsförvaltning

Föreningen har anlitat PG Hiss & Fastighet Stockholm AB för att sköta våra fastigheter. De har därmed även hand om vår felanmälan och fastighetsjour. 

Tel 022 777 00 00

Felanmälan vardagar 07.00 - 10.00

För akuta ärenden övrig tid gäller jourtaxa. (samma telnr 022 777 00 00)
Till jourärenden räknas vattenläcka, stigande stamstopp, helt /delvis strömlös lägenhet & fara för fastighet.

www.pghissfastighet.se